Du är här:

Läsårstider, lov, ledigheter grundskola

2018/2019

Observera att det kan finnas skol- eller fritidsspecifik information från respektive enhet vad gäller till exempel klockslag för skolstart och/eller avslutning. Denna specifika information ska framgå i Vklass från aktuell enhet.

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma.

Höstterminen 2018
Torsdag 23 augusti - torsdag 20 december
Vecka 44 Höstlov
+1 st rörlig studiedag (se tabell nedan)

Vårterminen 2019
Tisdag 8 januari - fredag 14 juni
Vecka 10 Sportlov
Vecka 17 Påsklov
Lovdag 31 maj
Lovdag 7 juni

 

Studiedagar

Läsåret 2018/2019 har varje enhet en rörlig studiedag som placeras utifrån verksamhetens respektive behov. Eleverna är lediga från undervisning. Fritidshemmen har öppet som vanligt om ej annat anges från just ditt fritidshem.

Studiedag 2018/2019 är placerad enligt följande

Datum

Skola/skolor som har studiedag

13 feb 2019

Hållängetskolan

20 maj 2019

Köpmanholmenskolan

29 maj 2019

Björnaskolan, Gideåskolan, Hemlingskolan, Trehörningsjöskolan

14 juni 2019

Domsjöskolan

 

Verksamhetsutveckling

Berör 3-4 dagar per läsår och läggs ut beroende av verksamhetens behov. Samtliga datum för detta meddelas via Vklass och via andra inarbetade sätt för respektive enhet.

Läs om vad Verksamhetsutveckling är här.

2019/2020

Observera att det kan finnas skol- eller fritidsspecifik information från respektive enhet vad gäller till exempel klockslag för skolstart och/eller avslutning. Denna specifika information ska framgå i Vklass från aktuell enhet.

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma.

Höstterminen 2019
Torsdag 22 augusti - torsdag 19 december
Vecka 44 Höstlov

Vårterminen 2020
Onsdag 8 januari - fredag 12 juni
Vecka 10 Sportlov
Vecka 16 Påsklov
Lovdag 22 maj

Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Skolplikten fullgörs i de obligatoriska skolformerna

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan (årskurs 1-6)

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet från ordinarie undervisning

Det är rektor som beslutar om elevs ledighet från ordinarie undervisning. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter