Du är här:

Nationella minoritetsspråk - Modersmålsundervisning

De fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Förskolebarn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få stöd i att utveckla sin flerkulturella identitet. I grundskolan och gymnasieskolan har eleverna rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

Ett nationellt minoritetsspråk kan läsas som förstaspråk eller andraspråk. De har varsin kursplan och olika kunskapskrav. Kursplan för förstaspråk används när eleven har grundläggande kunskaper och använder språket som dagligt umgängesspråk i hemmet. Andraspråk används när eleven inte har grundläggande kunskaper i språket.

Från höstterminen 2015 har elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om:

  • språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven inte har grundläggande kunskaper i språket
  • endast en elev i kommunen ansöker om undervisning i språket

Förutsättningen är att det måste finnas en lämplig lärare.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig: