Du är här:

Flerspråkigt Centrum - Om oss

Flerspråkigt Centrum arbetar med pedagogiskt stöd, utveckling och undervisning för flerspråkiga barn och elever. Verksamheten sträcker sig från grundskolan till och med gymnasieskolan.

Språkbredd

Vi har en stor språkbredd bland våra lärare som tillsammans täcker in 21 olika språk.

Dessa språk är arabiska, engelska, finska, franska, khmer, kinesiska, kroatiska, nordkurdiska, nordsamiska, oromo, dari/persiska, polska, portugisiska, ryska, somaliska, spanska, swahili, thailändska, tigrinja, turkiska och tyska som även illustreras i bilden nedan.

Verksamhetsområden

  • integrationsstöd för nyanlända barnfamiljer
  • modersmålsstöd i förskoleklassen
  • modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • studiehandledning på modersmålet i grundskolan och gymnasieskolan

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Besöksadress

Flerspråkigt Centrum
Strandgatan 7i
89139 Örnsköldsvik