Du är här:

Bidrag till lovaktiviteter 2018

Örnsköldsviks kommun har återigen beviljats statliga medel för gratis sommarlovsaktiviter för barn och unga i åldrarna 6 - 15 år. Sommarlovssatsningen möjliggörs genom ett regeringsbeslut om samverkan med kommuner som utvecklar sin verksamhet mot barn.

Nytt för i år

Nu finns möjlighet för föreningar att söka pengar för att arrangera gratis aktiviter även under de andra loven.

Föreningar kan ansöka om bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6 - 15 år att kunna delta i kostnadsfria lovaktiviteter.

Under respektive ansökningsblankett hittar du sista ansökningsdatum.

Vilka kan söka bidraget?

  • Bidrag kan sökas av föreningar som är skrivna och verksamma i Örnsköldsviks kommun.

Kriterier för bidraget:

  • Aktiviteterna får inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och ungdomar mellan 6-15 år.
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Aktiviteterna ska anordnas under skolloven.
  • Aktiviteterna ska marknadsföras via kommunens lovsida.

Om man får bidraget beviljat:

Om föreningen får bidraget beviljat betalas det ut i förskott. Efter genomförd aktivitet ska föreningen lämna in en redovisning av aktiviteten. Redovisningen ska skickas in senast tre veckor efter avslutad aktivitet.

Sidan uppdaterades

2018-12-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån -
Sandra Johansson

0660 - 882 15
Skicka e-post

E-tjänster och blanketter