Äntligen snö, men ta det säkra före det osäkra på sjö- och havsisarna!

Fiskare på snöig sjöis

Nu när snön äntligen kommit är förutsättningarna goda för härliga utevistelser såväl på land som på is. Kommunen och issäkerhetsrådet vill bara påminna om säkerheten när du ger dig ut på isen. Snö på nylagda sjö- och havsisar är särskilt riskabelt.

  • Snön isolerar och gör att isen växer till långsamt trots kyla.
  • Snön gör det svårare att bedöma isens kvalité och bärighet. Den skymmer isgränser mot till exempel senare lagd och därför tunnare is. Snön dämpar dessutom de ljud som kan ge signaler om isens bärighet.
  • När isen lägger sig under snöfall så får vi vad som kallas snöis. I princip frusen slask. Sådan is är betydligt svagare än is utan snöinblandning.

Allmänt rekommenderas en istjocklek på minst 10 cm för säker vistelse på is, men isen är ju inte lika tjock överallt så det krävs alltid att man är uppmärksam på försvagningar, till exempel vid in- och utlopp, smala sund, runt uddar och över grund. Men dessa kan vara mycket svåra att upptäcka när det är snö på isen. Även gränser mot senare lagd, och därför svagare, is kan vara osynliga under snö.

Vid all vistelse på is gäller ledorden: KUNSKAP, UTRUSTNING och SÄLLSKAP

KUNSKAP – Lär dig om isar och isars svaga områden. Vad gäller för just din sjö?

UTRUSTNING – Ispik eller motsvarande för att prova isens bärighet, isdubbar lätt åtkomliga, även med vantar på, livlina för egen och andras räddning samt någon form av flythjälp som kan vara flytväst, flytoverall eller en ryggsäck med vattentätt packat ombyte.

SÄLLSKAP – Erfarenheten visar att det är mycket svårt att ta sig upp ur en isvak utan hjälp. Därför ska du inte vistas ensam på isen. Helst bör man vara en grupp av minst tre personer som färdas med avstånd emellan så att inte alla går igenom isen samtidigt.

Ytterligare information finns på www.issäkerhet.selänk till annan webbplats.

God Jul och Gott Nytt Friluftsår!

Issäkerhetsrådet vill verka för tryggare vistelser på isar genom information som syftar till ökad iskunskap hos allmänheten, det vill säga kunskap om is och dess möjligheter, samt hur man hanterar risker och olyckor på isen.

Issäkerhetsrdet finansieras av Svenskt Friluftsliv och bestr av Svenska Livräddningssllskapet, Sveriges Snskotergares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrmjandet, Svenska Sjörddningssllskapet (SSRS), Skridskontet, Sportfiskarna, rnskldsviks kommun och Stockholms stad.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-12-20

 Kontakta oss

Bosse Edman
Friluftsstrateg
070-602 86 10
Skicka e-post

Jan Insulander
Nationella issäkerhetsrådet
070-594 15 96
Skicka e-post