Inget tillträde till resecentrum i Örnsköldsvik nattetid

Resecentrum och hållplats för nattbuss

Resecentrum stängs nattetid. Nattbusar avgår från hållplats K. Natttågens resenärer hänvisas till uppgång direkt till spåren via trappor från Bangatan 4.

Resecentrum Örnsköldsvik C, inklusive väntsalen på övre plan som tidigare varit tillgänglig nattetid, är från och med 18 december låst mellan klockan 23:00 och 04:30. Kommunen har, efter samråd med polisen, beslutat att tills vidare hålla resecentrum stängt nattetid. Beslutet grundar sig i ordningsproblem som, trots ökad bevakning, tilltagit. Personer som vare sig ska resa med buss eller tåg uppehåller sig i lokalerna under kvällar och nätter. Skadegörelse, drogrelaterade problem, ansamlingar av ungdomar och olovlig övernattning har skapat otrygghet för resenärer och resulterat i stora kostnader för kommunen som äger fastigheten.

– Det är tråkigt att resenärer drabbas men vi ser att vi måste agera, både för att möta det akuta läget och på längre sikt. Bara skadegörelsen kostar stora summor, vi vill inte heller ha miljöer där kriminellt beteende kan få en grogrund, säger kommundirektör Magnus Haglund.

Resenärer som kommer eller ska åka med tåg under sen kväll och natt hänvisas till trappor från perrongen. De som av tillgänglighetsskäl inte klarar att använda trappor får, under tider då resecentrum håller låst, tillkalla assistans enligt information som sätts upp på resecentrum

Att låsa resecentrum nattetid är en av flera åtgärder. Kommunen har också gjort en överenskommelse som innebär att Pingstkyrkan öppnar ett härbärge. Härbärget, som kommer att kunna erbjuda 8 platser, är inrymt i Pingstkyrkans lokaler på Lasarettsgatan. Verksamheten beräknas komma igång inom någon av de närmaste dagarna.

Personal från socialtjänst, fältarbetare och fritidsledare kommer också att tillsammans med polisen möta ungdomar som gjort resecentrum till sin samlingsplats för att skapa en gemensam bild av läget och finna vägar att möta och förebygga problem. Ett arbete där även skolan kommer att ha en viktig roll.

Polisen kommer också att öka närvaro vid resecentrum.

– Vi har ett nära samarbete med kommunen och nu gör vi en gemensam satsning utifrån den överenskommelse vi har med kommunen om att Resecentrum ska vara en trygg och säker plats. Vi har tyvärr under lång tid sett att olika sorters problem centreras till Resecentrum och nu gör vi krafttag tillsammans, säger, lokalpolisområdeschef Dick Danielsson.

Vidare kommer det att bli ökad bevakning med väktare under de tider då resecentrum är öppet. Belysningen i området kring resecentrum kommer också att förbättras.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-12-18