Du är här:

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att förebygga, förbereda, hantera och lära av störningar som kan inträffa i samhället.

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet avser det händelser som drabbar väldigt många människor eller ger så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Idag användes oftast begreppen samhällsstörning och i nästa skede extraordinär händelse för att beskriva en sådan händelse som avviker från det normala, och innebär en allvarlig störning, eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver snabba insatser av en kommun.

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på tre grundprinciper:

Ansvarsprincipen: den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har ansvar under en samhällsstörning.

Likhetsprincipen: verksamhetens normala organisation och lokalisering ska så långt som möjligt bibehållas under en samhällsstörning.

Närhetsprincipen: samhällsstörningen ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. Det är först om de lokala resurserna inte räcker som det blir aktuellt med regionala och statliga insatser.

Genom att skaffa dig en god hemberedskap och tillgodose dina grundläggande behov när viktiga funktioner och tjänster i samhället inte fungerar som vanligt kan du bidra till kommunens gemensamma krisberedskap. På den här sidan kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med krisberedskap och vilket ansvar du som privatperson har.

Broschyren: Om krisen eller kriget kommer

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickas broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till samtliga hushåll i landet. Syftet med broschyren är att hjälpa oss att bli bättre förberedda på exempelvis allvarliga olyckor, extremt väder och militära konfliker.

Saknar du broschyren eller vill ha fler? Under årets krisberedskapsvecka 6-12 maj har du möjlighet att hämta fler exemplar på Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5 Örnsköldsvik eller under Öppet hus hos Brand och säkerhet, Vikingagatan 34 Örnsköldsvik, lördag 11 maj kl. 11-14.

Vill du engagera dig?

Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap för att hjälpa kommuner och myndigheter att fungera så bra som möjligt vid allvarliga samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Här kan du läsa mer om olika former av frivilligengagemang inom svensk krisberedskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivillig resursgrupp (FRG)

Som enskild kommun är det svårt att ha resurser själv att hantera alla kriser som kan inträffa. Örnsköldsvik har därför valt att inrätta en frivillig resursgrupp (FRG) som, efter beslut av central krisledningsorganisation, kan kallas in som en uthållighets- och förstärkningsresurs då ordinarie kommunala resurser inte räcker till. FRG kan till exempel hjälpa till med evakueringar, informationsspridning, stabsadministration och andra praktiska uppgifter som att exempelvis dela ut vatten vid vattenavbrott

Kommunen har tecknat ett uppdragsavtal med Örnsköldsviks Civilförsvarsförbund om att samordna kommunens FRG. I detta uppdrag ingår bland annat rekrytering, utbildning, övning och inkallning vid en händelse.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i kommunens FRG? Läs mer här och lämna din intresseanmälan så blir du kontaktad av kommunens FRG-ansvarig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även här läsa mer om frivilliga resursgrupper.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-05-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kommunskydd
Skicka e-post

Mer information

Viktiga nummer
112 - Akut, livshotande situationer
113 13 - Krisinformation

Läs mer
Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster