Du är här:

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

Rådet består av fem representanter från kommunens nämnder och styrelser och tio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

PRO, 5 ledamöter
SPF Seniorerna, 2 ledamöter
SKPF, 2 ledamöter
RPG, 1 ledamot

Per Nylén är ordförande i kommunala pensionärsrådet.

Pensionärsorganisationerna träffas kl 10:30.
Sammanträdena börjar kl 13.00.

Sammanträdesdagar 2018
14 februari, 2 maj, 29 augusti, 21 november

Pensionärsrådets protokoll 2018

Pensionärsrådets protokoll 2017

Pensionärsrådets protokoll 2016

Sidan uppdaterades

2018-09-26

Sidansvarig: