Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Lagrum för bistånd

För att du ska få ta del av strukturerad behandling och vård för ditt missbruk krävs ett biståndsbeslut från en socialsekreterare. Bistånd beviljas med stöd i Socialtjänstlagen.

Ibland kan ett missbruk vara så allvarligt att tvångsvård enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare (LVM) blir aktuellt.