Länk till startsidan

Alkohol och droger - stöd och behandling

Bra att veta

Är du orolig över att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp att sluta? Är du bekymrad över en närståendes missbruk eller beroende? Oavsett om du är orolig för egen del eller om oron gäller någon annan finns stöd och hjälp att få.

Behandlingsteamet vänder sig till dig med ett riskbruk, missbruk eller beroende av antingen alkohol, droger eller spel om pengar, alternativt en kombination av dessa. Är du mellan 13 och 17 år behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att beviljas insats. Behandlingsteamet vänder sig också till anhöriga.

Du som är vuxen och har, eller har haft, missbruks- och/eller beroendeproblematik men är motiverad att göra en förändring mot ett drogfritt liv kan få stöd via kommunens beroenderesursteam. Teamet erbjuder dig psykosocialt stöd och arbetar för att du ska kunna uppfylla dina mål och ha samma rättigheter som alla andra i samhället. Målet är att, tillsammans med dig, skapa förutsättningar för ett fortsatt drogfritt/nyktert liv och en meningsfull tillvaro.

Beroenderesursteamet kan till exempel hjälpa dig med:

  • stöd vid myndighets- och samhällskontakter
  • stöd i att hitta någon form av sysselsättning och/eller fritidssysselsättning
  • att tillsammans lyfta tankar och idéer kring missbruk/beroende, vardagliga funderingar, existentiella frågor, etcetera.
  • frågor som rör din ekonomi, till exempel att ansöka om ekonomiskt bistånd eller stöttning kring kontakt med kronofogden
  • frågor som rör din boendesituation.

Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp eller vänd dig direkt till din socialsekreterare för att söka stöd från beroenderesursteamet.

Bertbo är ett nyktert och drogfritt stödboende för dig som är bostadslös eller har behov av att byta boendemiljö för att ordna med din livssituation. Du är vuxen och har genomgått, eller ska genomgå, en behandling för din missbruks–/beroendeproblematik. Du är motiverad att göra en förändring.

Under tiden du bor på Bertbo bor du i en egen möblerad lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen. Du får även psykosocialt stöd från en egen stödperson.

Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Om du vill ansöka om stödboende ska du kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp. Du kan också vända dig till din socialsekreterare om du redan har en sådan kontakt.

Behandling via nätet är en vårdform som kan passa dig som har svårt att ta dig till en mottagning eller som vill förändra dina vanor mer på egen hand. Du får aktivt stöd från en behandlare, med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet. För att behandlingen ska bli meningsfull krävs vilja att testa nya strategier i din vardag. Behandlingen ges av Region Stockholm Beroendecentrum men är öppen för alla som är bosatta i Sverige. Läs mer på Beroendecentrums webbplats.

Om du känner oro eller misstänker att någon far illa på grund av alkohol eller droger kan du göra en orosanmälan till mottagningsgruppen. Du kan göra din anmälan muntligt eller skriftligt. Det kan vara bra om du lämnar dina kontaktuppgifter men du kan även göra en anonym anmälan. Tänk i så fall på att inte uppge ditt namn eller telefonnummer. Du kan inte heller skicka en anonym anmälan via e-post.

Kontakt

Kontakta behandlingsteamet för stöd och råd

Behandlingsteamet

Telefon: 076-142 82 67

E-post: behandlingsteamet@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10:00–11:30 och 13:00–15:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag , 10:00-11:30 onsdag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten läses på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Skicka in orosanmälan via post till:

Mottagningsgruppen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Social beredskap

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07. Är situationen akut, ring polisen 112