Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Demens och demensboende

Bra att veta

Kommunens demenssjuksköterska kan ge råd, stöd och vägledning till dig som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom och till dina närstående. Bland annat erbjuder demenssjuksköterskan utbildningar riktade till dig och dina närstående. I demensskolan, som den kallas, varvas information med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Demensskolan återkommer med ett antal träffar varje vår och höst. Dina närstående kan också delta i anhöriggrupper.

Även du som inte är personligt berörd men ändå har frågor om demenssjukdomar är välkommen att kontakta demenssjuksköterskan.

Dagverksamhet

Du som varit i kontakt med läkare och fått en demensdiagnos har möjlighet att ansöka om plats på Örngruppens dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Kontakta i så fall kommunens biståndshandläggare.

Boende för personer med demenssjukdom

Om din boendesituation inte längre fungerar kan du ansöka om bistånd i form av ett vård- och omsorgsboende med inriktning demens.

För att beviljas plats i ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning behöver du ha en demensdiagnos. Ett demensboende erbjuder en trygg och stimulerande omvårdnad för att du som har en demenssjukdom så långt som möjligt ska kunna behålla dina mentala och fysiska funktioner.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det ger dig som tillhör någon av dessa nationella minoriteter rätt till vård och omsorg hela eller en väsentlig del på minoritetsspråk. Har du önskemål om detta, ska du meddela det när du ansöker om boende.

När du ansöker om boende gör kommunen en bedömning av dina behov utifrån socialtjänstlagen (SoL) och/eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Linda Backman

Demensjuksköterska

Telefon: 0660-26 51 14

Öppettider telefon: måndag-fredag 08:00-11:00

E-post: linda.backman@ornskoldsvik.se


Kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)