Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kontakta din hälsocentral när minnet sviker

När du känner att minnet sviker, ta kontakt med din hälsocentral och diskutera saken med din distriktsläkare. Det är viktigt att ta reda på vad dina symtom kommer av. Vid behov remitterar läkaren dig vidare till sjukhusets geriatriska klinik.

Om det visar sig att du har en demenssjukdom får du information och du och din familj erbjuds ett samtal med läkaren. Dina anhöriga erbjuds att gå en anhörigutbildning så att de kan stötta dig på bästa sätt. Läkaren meddelar, efter ditt samtycke, distriktssköterska och kommunens biståndshandläggare så att du och dina anhöriga lättare kan ta kontakt när olika behov och frågor uppstår.