Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Samiskt tema på träffpunkter
Bård med rundad symboler för  Sveriges nationella minoriteter och dess varieteter

Symboler som kommunen använder för att uppmärksamma de nationella minoriteterna, inklusive flerdimensionella identiteter och språkliga varieteter: judar/jiddish, resande och romer/romani chib, samer/samiska, sverigefinnar (svensk och finsk symbol)/finska, samt kväner, lantalaiset och tornedalingar/meänkieli

Samiskt tema på träffpunkter

Som en del i arbetet för att stärka språk och kultur för den samiska minoriteten arrangerar kommunens träffpunkter, i samarbete med Orrestaare Saemien Sibrie/Örnsköldsviks sameförening, aktivitetsdagar med samiskt tema vid tre tillfällen.

Seniorer, oavsett ursprung, är välkomna till ett intressant tillfälle att få ta del av den samiska kulturen. Aktivitetsdagarna hålls på följande platser:

Torget i Bredbyn 31 maj kl.12:00-15:00.

Friluftscentralen i Själevad 29 juni kl.12:00-15:00.

Björna hembygdsgård, 2 september kl.12:00-15:00.

På plats erbjuds provsmakning av till exempel gahkku, buljong, kaffeost, röding eller renkött. Besökarna kan ta del av sameslöjd, delta i lassokastning och tipsrunda med fler aktiviteter. För den som behärskar något av de samiska språken finns möjlighet att använda sitt språk och andra får tillfälle att bekanta sig med samiska ord som finns uppsatta på skyltar, detta som ett led i kommunens revitaliseringsarbete.

Som del i samiskt förvaltningsområde ska kommunen bland annat arbeta för att stärka den samiska minoritetens språk, kultur och identitet. Detta ska ske genom dialog med gruppen, vilket i Örnsköldsvik görs vid särskilda samråd. Eftersom kommunen även ingår i finskt förvaltningsområde hålls samråd kring språk och kultur där personer med samiskt och finskt påbrå bjuds in.

Publicerad: