Workshops om Örnsköldsvik smarta omställning

Nu tar vi fram planen för Örnsköldsviks smarta omställning - välkommen att vara med!

Det pågår en mängd projekt och satsningar från privata och offentliga aktörer som bidrar till att ställa om Örnsköldsvik till en hållbarare och smartare stad. Nu bjuder Världsklass Örnsköldsvik in till att göra en långsiktig gemensam plan för vilka satsningar vi gemensamt behöver göra för att driva på omställningen.

Vem kan delta?
Alla organisationer och företag som har eller vill ta en roll i Örnsköldsviks omställning till en smart och hållbar stad.

Hur deltar man?
Du kan välja att delta i hela eller delar av processen. Alla möten och workshop kommer att ske digitalt.

Steg ett
Idéworkshops som arrangerades under mars 2021. Närmare 50 personer medverkade. Idéworkshopparna genomfördes likadant med syfte att samla alla idéer som finns kring vilka satsningar vi gemensamt behöver göra för att driva på omställningen. Därefter sorteras materialet till en gemensam bild som blir utgångspunkten i kommande förädlingsworkshops där idéerna fördjupas och konkretiseras

Steg två
är att anmäla sig och delta vid en förädlingsworkshop där vi gemensamt jobbar vidare med att förädla utkastet till plan och prioritera innehållet.

Du kan medverka även om du inte varit med i första workshoppen.

Anmäl dig här senast två dagar innan:länk till annan webbplats
22 april kl 11-13
22 april kl 17-19
23 april kl 9-11

Efter genomförda förädlingsworkshops görs justeringar och därefter är planen redo att sätta igång att jobba efter.

Vad ska ingå i planen?
Utgångspunkten är den målbild som tagits fram i en tidigare workshop med blandade aktörer. Det som kan tas in i planen är satsningar eller aktiviteter som bygger på samverkan inte bara en aktörs egna satsningar. Huvudfokus ligger på stadskärnan men idéer kring smarta satsningar i övriga delar av kommunen är inte diskvalificerade.

Hur ska planen genomföras när den är klar?
De satsningar och aktiviteter som lyft in i planen kommer att behöva genomföras i samverkan mellan flera aktörer. Vissa kommer att kunna genomföras med befintliga verksamhetsresurser och andra kommer Världsklass Örnsköldsvik tillsammans med andra parter att söka externa medel för att finansiera. Det kan exempelvis handla om EU-medel eller projektmedel utlysta av svenska myndigheter.

Målbild för Örnsköldsvik smarta omställning:

”Den smarta staden Örnsköldsvik upplevs harmonisk och inkluderande, driver innovativ utveckling av digitala lösningar som förenklar vår vardag. Örnsköldsvik är ett smart nav med mod och stark samverkan – för miljö och för människorna.”

(Målbilden har tagits fram vid en tidigare workshop med brett deltagande från organisationer och företag som har eller vill ta en roll i Örnsköldsviks omställning till en smart och hållbar stad.)

%%#6a762a%%accent-1%%