Smart City - för en hållbar stad

En smart stad (smart city) är en hållbar stad med bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. ”Smart” innefattar även stadens mänskliga kapital och sammankopplingen och kommunikationen mellan medborgare och styrande/ beslutsfattare så att staden blir en öppen arena för samskapande och innovation. Vägen dit byggs av innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Men även en resa mot att bli mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Hur fungerar det?

En smart stad möjliggörs genom informations- och kommunikationsteknologier (IKT), där den smarta staden ständigt samlar in information om sig själv genom sensorer och system. Data som sedan analyseras och sammankopplas med sociotekniska system, sektorer och infrastrukturer för att slutligen tillgängliggöras för allmänheten. Exempelvis genom en datadriven applikation, där en vägskylt informerar om väglag och hastighetsrekommendation i realtid.

Idag pågår många enskilda initiativ, men Örnsköldsvik saknar en tydlig struktur och samverkansplattform för hur staden kan bli en smart stad. Därför avses ett större utvecklingsprojekt genomföras med extern finansiering för att driva på arbetet framåt. En förstudie har gjorts för att förbereda Örnsköldsvik för en flerårig satsning, parallellt med att tre pilotprojekt pågår som handlar som trygghet, sensorer och delningsekonomi.

%%#6a762a%%accent-1%%

De tre pilotprojekten

Trygghet

I samråd med Cesam kommer det att testas en larmfunktion tillgängligt för “trygghetsvärdarna”. Trygghetsvärdar florerar runt i stan för att just skapa en trygghet bland ungdomarna. Skulle en hotad situation uppstå används lamfunktionen som ett stöd till trygghetsvärdarna. Detta blir en testbädd för att kunna utvecklas ytterligare. Syftet är skapa trygghet.

Sensorer

Behov finns att kunna mäta flödet i stadskärnan under alla dygnets timmar. Frågor som tex vilka gator används mer än andra, hur länge vistas de folk i stadskärnan, kan man koppla på smart belysning där behov finns? Den här funktionen kommer att vara en testbädd för att kunna utvecklas med tiden. Syftet är att skapa trygghet och större förstående över hur stadskärnan kan utvecklas.

Kontakt:
Marlene Jonasson Bolstad
Stadsutveckling och evenemang
073-050 39 75
Skicka e-post


Delningsekonomi

För att få behålla vår levnadsstandard behöver vi fundera på hur vi använder jordens resurser. Ett hållbart Örnsköldsvik, kräver att vi tar tag i vår resursanvändning och våra konsumtionsmönster. Att dela på varor och tjänster kan vara en väg att minska konsumtionen för att på så sätt bidra till en bättre och mer hållbar miljö och utveckling av vår stad. Delningsekonomi betyder att vi delar, hyr eller lånar varor och tjänster mellan varandra istället för att äga dem själva. Att hyra ut din lägenhet när du inte är hemma, dela transport eller låna ut dina verktyg är några exempel.

Vad gör vi nu?
Vad gör vi redan idag kring delningsekonomi i kommunen? Är det överhuvudtaget viktigt? Saknas det kunskap inom området och kanske viktigast av allt - vad kan vi göra ännu mer av? För att få reda på det, gjorde vi en enkätundersökning under december som vi nu arbetar vidare med. Tack till dig som deltog! Missade du att delta och har du något som du skulle vilja förmedla till oss angående delningsekonomi hör av dig till:

Linda Folkesson
Digital rådgivare
073-0675060
Skicka e-post
.