Ja

Dina förmåner

Här presenteras några av de förmåner och möjligheter du får som anställd vid Örnsköldsviks kommun. Vi vill att du ska trivas, känna dig trygg och få förutsättningar att utvecklas i jobbet med och för människor i Sverige viktigaste jobb.

En trivsam och hälsosam arbetsplats

Vi ger våra medarbetare förutsättningar för en trivsam arbetsplats och en hälsofrämjande arbetsmiljö, där varje medarbetare kan ta ansvar för sin hälsa.

Med hjälp av vår externa partner Previa, arbetar vi bland annat förebyggande med arbetsmiljö samt rehabilitering i grupp eller individuellt. Våra hälsoinspiratörer är ett stöd i arbetsplatsens hälsoarbete och uppmuntrar till motion och friskvård.

Några exempel på personalförmåner är:

  • 1 motionstimme/vecka
  • Friskvårdsförmån 1 500 kr/år
  • Sluta-röka-stöd
  • Tillgång till kommunens egen idrottsföreningen IF ÖKA
  • Möjligheter att se MODO Hockeys hemmamatcher
%%#6a762a%%accent-1%%

Din personliga utveckling är viktig för oss

Kommunens verksamhet är stor och bred. Här finns många ansvarsfulla uppdrag på olika nivåer i organisationen. Vår utgångspunkt är att behålla och utveckla kompetenta medarbetare samt att öka möjligheten att de kan röra sig mellan förvaltningarna. Din utveckling planeras utifrån verksamhetens behov och ditt intresse till exempel genom kurser, konferenser, mentorstöd, arbetsbyte, uppdrag på annan förvaltning, att delta i nätverk med mera.

Årligen så har chef och medarbetare ett utvecklingssamtal. Ett tillfälle då chef och medarbetare stämmer av förväntningar och ger varandra återkoppling. Samtalet präglas av dialog där medarbetaren får en möjlighet att berätta om sin arbetssituation, om framtiden och sin egen utveckling.

%%#6a762a%%accent-1%%

Här finns möjligheter att göra karriär

Ett väl fungerande chefs- och ledarskap är en förutsättning för en framgångsrik organisation. Uppdraget som chef och ledare inom Örnsköldsviks kommun vilar på de tre hörnstenarna leda, företräda och utveckla. Som en del i detta erbjuds våra chefer såväl övergripande som verksamhetsinriktad kompetensutveckling.

Vi ger våra medarbetare möjlighet till karriärutveckling och tar tillvara på intresset för ledarskap. Genom vårt traineeprogram för blivande chefer får deltagarna en inblick i chefsuppdraget och får förståelse för vilka förväntningar och krav vi har på våra chefer enligt personalidén.

Trygghet, semesterförmåner
och flexibla arbetstider

Hos oss får du en kollektivavtalsförsäkring AFA/KPA, dessutom avsätts en del av din nuvarande lön till tjänstepension.

Om du är ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan har du hos oss i vissa fall rätt till föräldrapenningtillägg.

Alla våra heltidsanställda med ordinarie arbetstid och som jobbar 40 timmar per vecka, kan om det är möjligt i verksamheten ha flexibel arbetstid. Den innebär att du arbetar in en kvart om dagen under året, som i gengäld ger 45 minuter kortare arbetsdagar sommartid samt arbetsbefrielse vissa halv- och klämdagar under året.

Beroende på din ålder, varierar antalet semesterdagar - ju äldre du är, desto fler semesterdagar får du. Har du månadslön utbetalas även semesterdagstillägg (kan växlas till 5 respektive 6 extra lediga dagar) för varje uttagen semesterdag. Har du lön under ett visst belopp får du dessutom semesterlönetillägg.