Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Gymnasieskola

I Örnsköldsvik finns två gymnasieskolor
som kommunen har ansvaret för.
De är Nolaskolan och Parkskolan.

I gymnasieskolan får eleverna välja
vad de vill studera.
De får välja ett program.
Det finns program där eleverna lär sig ett yrke.
Andra program riktar sig till elever
som vill studera vidare på universitet
när de har gått ut gymnasiet.

Det finns också gymnasieutbildning
för särskolans elever.
Gymnasiesärskolan är på Parkskolan.

Kontakta gymnasieskolan

Vill du ringa till Nolaskolan
är telefonnumret 0660 - 889 42.
Parkskolan har telefon 0660 - 883 80.

Vet du inte vilken skola du ska kontaka
kan du skicka e-post till
gymnasium@ornskoldsvik.se

Friskolor

I Örnsköldsvik finns friskolor
som har gymnasieutbildningar.
Privata företag eller föreningar driver friskolorna.

Höga kustens teoretiska gymnasium
och Örnsköldsviks praktiska gymnasium
är friskolor med olika program.

Hampnäs gymnasium riktar sig till elever
som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Dit räknas till exempel ADHD, Asperbergs och Tourettes syndrom.