Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Kommunstyrelsen

I Örnsköldsviks kommunstyrelse
ingår 15 politiker från olika partier.

Kommunstyrelsen leder kommunens arbete och utveckling
och ansvarar för kommunens ekonomi.
De kontrollerar också att saker blir gjorda.

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges möten.
De tar reda på fakta
om sådant som kommunfullmäktige ska bestämma om.
Sedan ger de ett förslag
till hur kommunfullmäktige ska bestämma.

I vissa frågor får politikerna i kommunstyrelsen fatta beslut
utan att frågan går vidare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande heter Per Nylén.
Per tillhör socialdemokraternas parti.

Ordförande håller samman kommunstyrelsens möten
och ser till att de som deltar får säga vad de tycker.
Om alla politiker inte tycker lika
röstar de om vilket beslut det ska bli.
En sekreterare skriver ett protokoll
där det står vilka beslut som fattats på mötet.