Välkommen till Framtidsforum 2020

Framtidsforum - 15 februari kl 12:00-15:00 i stadshuset Kronan

Lördag 15 februari är det dags för Örnsköldsviks fjärde Framtidsforum, där privatpersoner och företrädare för organisationer möts för samtal om Örnsköldsviks nuläge och framtid. Framtidsforum är ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna. Det övergripande syftet är att stimulera till samtal och engagemang kring Örnsköldsviks fortsatta utveckling och att peka på att allt är möjligt om vi jobbar tillsammans. Bakom arrangemanget står Partnerskapet länk till annan webbplatsför Örnsköldsviks utveckling, Världsklass Örnsköldsvik.

Temat för Framtidsforum 2020 är "65000 nyfikna - hur kan vi möjliggöra och välkomna fler människor till Örnsköldsvik?"

- Fler inflyttare
- Fler som arbetspendlar hit
- Fler besökare

Visionen för Örnsköldsviks utveckling pekar ut att vi ska bli fler i Örnsköldsvik. Fler som bor här. Fler som arbetspendlar hit. Fler som besöker oss. Visionen pekar också ut att år 2030 ska vi vara en plats för 65 000 nyfikna människor med framtidstro. Temat för Framtidsforum handlar om hur vi på olika sätt kan möjliggöra den utvecklingen men också välkomna de som kommer hit.

Vi bjuder på föreläsningar om N6-initiativet och bilden av Norrland, Jobba och Lev- en gemensam arbetsmarknadsportal under uppbyggnad, Landsbyggare- drivande entreprenörer och föreningar på landsbygden som bygger landet, Strängbetong, marknadsledande stombyggnadsföretag- hur ser näringslivet på att satsa på just Örnsköldsvik? Nya omvärldsanalysen presenteras, det blir panelsamtal och mötestorg med utställare.

Anmäl dig här redan nu.

Först till kvarn gäller då det är ett begränsat antal platser i lokalen.

Årets utvecklingssatsning

Det händer mycket positivt och spännande i Örnsköldsvik! Det vill vi uppmärksamma genom att utse årets utvecklingssatsning på Framtidsforum. Till 23 januari har du chansen att nominera de satsningar som du tycker bidragit till Örnsköldsviks utveckling. Därefter presenteras finalisterna och då har du möjlighet att rösta fram vinnaren som presenteras på Framtidsforum. .

Framtidsveckan

Framtidsforum ingår i Framtidsveckan vilket innebär att det kommer att arrangeras aktiviteter under veckan som knyter an till hela eller delar av temat och som kommer att genomföras av alla organisationer som vill delta.

Vill er organisation ta chansen och genomföra något med anknytning till temat under Framtidsveckan? Skicka då in information om er aktivitet och kontaktuppgifter via detta formulär. 

Världsklass Örnsköldsvik kommer att kommunicera och synliggöra programmet men är inte behjälplig med medfinansiering eller annat genomförandestöd för enskilda aktiviteter.

Sidan uppdaterades

2020-01-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post