Framtidsforum 22 mars 2018

Örnsköldsvik som kreativ plats var temat för Örnsköldsviks andra Framtidsforum som ägde rum 22 mars 2018. Nytt för i år var att det genomfördes parallella framtidsforum-möten i Anundsjö, Nätradalen, Gideälvdal och Grundsunda som arrangerades i samarbete med Bygdsam. Dessa möten var sammankopplade med Kronan i Örnsköldsvik genom videokonferens under större delen av kvällen.

Tillsammans på orterna samlades över 100 engagerade deltagare för att lyssna på inspirerande föredrag, goda exempel och en presentation av 2018 års omvärldsanalys för platsen Örnsköldsvik. Två spännande styrkeområden visades upp, klusterutvecklingen och framtidsambitionerna på Domsjö utvecklingsområde samt musikbranschutvecklingen i Örnsköldsvik.


Dokumentation från Framtidsforum:

Samlad dokumentation från work shops på Kronan, Anundsjö, Nätradalen, Gideälvdal och Grundsunda.

Samlad dokumentation från Framtidsforum 2018PDF

 

Så här såg programmet ut för Framtidsforum i Kronan

Tema: Örnsköldsvik som kreativ plats

Inledning
Vanja Östman, Tillväxtchef på Örnsköldsviks kommun och kvällens konferencier hälsade välkommen.

Mål och Vision för Örnsköldsvik
Glenn Nordlund och Anna-Britta Åkerlind tillsammans med delar av Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling hälsade välkommen och berättade om vad partnerskapet är, och varför man bjuder in till Framtidsforum.

Örnsköldsvik - en kreativ plats, med Ulla Sjöström från Musikmakarna och Lars Winter från Domsjö fabriker.
Ulla Sjöström berättade om den spännande musikbranschutvecklingen som sker i Örnsköldsvik och Lars Winter gav en bild av klusterutvecklingen och framtidsambitionerna på Domsjö utvecklingsområde. Två föredrag som visade den spännande utvecklingen inom dessa båda styrkeområden.

Valbara seminarier och workshops

* Seminarium 1: Ny rapport om musikbranschens betydelse för Örnsköldsvik
En helt ny rapport presenterades som visar på vilken betydelse musikbranschen i Örnsköldsvik har direkt och indirekt. Rapporten beskriver branschen idag och vilket potential som finns att bygga vidare på framåt.

* Seminarium 2: Örnsköldsviks nya Omvärldsanalys 2018/2019 - Vilka utmaningar står vi inför?
Här presenterades för första gången huvuddragen i den nya omvärldsanalysen för 2018/2019. Vilka trender påverkar Örnsköldsviks möjligheter till utveckling och vilka utmaningar måste vi ta oss ann tillsammans?
Presentation av Johan Eklund, Utvecklingsstrateg Örnsköldsviks kommun.

* Seminarium 3: Så fungerar Världsklass Örnsköldsvik – platsens gemensamma utvecklingsarbete
Ett seminarieum som handlade om varför Världsklass Örnsköldsvik är viktigt för vår fortsatta utveckling, hur Världsklass Örnsköldsvik fungerar och vilka projekt och satsningar som bedrivs.
Presentation av Frida Knutsson, Utvecklingsledare Världsklass Örnsköldsvik

* Workshop 4: Hur kan vi göra Örnsköldsvik till en ännu mer kreativ plats?
Här möttes deltagare från Framtidsforum i en workshop där de diskuterade och mejslade fram idéer på aktiviteter och satsningar som skulle kunna göra Örnsköldsvik till en ännu mer kreativ plats.

Hallå bygden!
Kvällens moderator höll ett videosamtal med de parallella Framtidsforums-träffarna ute i bygderna. De berättade vad som diskuterats under deras work shop och vad de ser är viktigt för Örnsköldsviks fortsatta utveckling som kreativ plats.

Hur möter vi framtidens utmaningar?
Hur ser kreativa Örnsköldsvik ut om 10 år? Vad är viktigast att gå vidare med för att utveckla Örnsköldsvik som kreativ plats? Genom mentometeromröstningar på webben kunde deltagare på plats och på distans vara med och ge sin bild av vad som är viktigt för Örnsköldsviks fortsatta utveckling för att bli en ännu mer kreativ plats.

Framtidsforum avslutas för detta år
Avslutande ord från Glenn och Anna-Britta tillsammans med delar av övriga Partnerskapet.

Sidan uppdaterades

2018-05-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post