Framtidsforum 2019

Lördag 23 februari är det dags för Örnsköldsviks tredje Framtidsforum, där privatpersoner och företrädare för organisationer möts för samtal om Örnsköldsviks nuläge och framtid. Framtidsforum är ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna. Det övergripande syftet är att stimulera till samtal och engagemang kring Örnsköldsviks fortsatta utveckling och att peka på att allt är möjligt om vi jobbar tillsammans.

Temat är Stolthet och framtidstro och det kommer att bjudas på inspirerande föredrag, goda exempel och en presentation av 2019 års omvärldsanalys för platsen Örnsköldsvik. 

Huvudtalare är Simon Jaktlund som bland annat har byggt upp Surfbukten i Östersund. Simon har tidigare blivit utsedd till årets place brander för sitt arbete som både varit nytänkande och bidragit till stolthet och gemenskap. Simon har lyckats skapa ett nytt starkt varumärke för en plats genom att göra, tillsammans med andra.

I slutet av dagen kan du vara med och bestämma vilka utvecklingssatsningar som behöver extra fokus och resurser under 2019. Utifrån resultatet kommer Världsklass att utlysa medel för projekt och satsningar som går att söka av organisationer och föreningar under 2019. Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling kommer också att jobba vidare med det fokusområde som väljs ut.

DATUM: 23 februari 2019
TID: kl 12-15
PLATS: Stadshuset Kronan, Kempesalen
Först till kvarn gäller då det är ett begränsat antal platser i lokalen

Anmäl dig här

Program

12.00
Inledning av Partnerskapet

Örnsköldsviks omvärldsanalys
Kort version ges av Johan Eklund

12.40
Huvudtalare: Simon Jaktlund, Surfbukten Östersund
Om att bygga stolthet och framtidstro genom att göra!

13.50
Valbara seminarier och samtalsstationer (30 min)

Samtalsstationer 1: Partnerskapet finns vid en samtalsstation mitt på gröna ytan för att samtala med deltagarna om vad deltagarna vill lyfta fram som prioriterat område under 2019.

Seminarium 2: Örnsköldsviks nya Omvärldsanalys 2019/2020

Samtalsstation 3: Så fungerar Världsklass Örnsköldsvik

Seminarium 4: Samtal ur ett landsbygdsperspektiv om Örnsköldsviks utveckling 

14.30
Beslut om prioriterat område.
Utifrån dagens samtal och inspiration - Vad ska Världsklass fokusera extra på och göra det möjligt att söka utvecklingspengar för under 2019?
Omröstning via Menti.

14.45
Prisutdelning - Årets utvecklingssatsning
Moderatorn presenterar finalisterna för årets utvecklingssatsning. Vinnaren presenteras.

15.00 Avslut

Aktiviteter för barnen

För att fler ska ha möjlighet att delta på Framtidsforum kommer det att finnas barnaktiviteter för barn som kommer i sällskap med vuxen. Små barn behöver ha ha sällskap av vuxen under aktiviteterna.

11.30-12.30
Testa teknik med Komtek

12.45
Dansa och sjung med Smultron och sång

14.00-15.00
Testa teknik med Komtek

Sidan uppdaterades

2019-02-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Mer information