Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling

Främre fr v: Peder Sundström, Anna Mannelqvist, Magnus Hallberg
Bakre raden fr v: Sofia Olsson, Vanja Östman, Hans Hallin, Anna-Britta Åkerlind, Per Nylén, Ragnhild Backman, Ann Strandberg. Saknas på bilden gör David Wahlén, Magnus Haglund och Karolina Rosdahl.

Partnerskapet är den form för samtal och samverkan som kommunens politiska ledning har bjudit in till. Det innebär ett handslag på att kommun, näringsliv, föreningar och offentliga organisationer utvecklar Örnsköldsvik tillsammans.

Syftet med gruppen är att föra ett strategiskt samtal om platsens framtid och långsiktiga riktning till utvecklingsarbetet för Örnsköldsvik.

Partnerskapet leds gemensamt av kommunstyrelsens ordförande Per Nylen (S) och oppositionsråd Anna-Britta Åkerlind (C).

Gruppen består av 13 personer och möts fyra gånger per år. En gång per år bjuder partnerskapet in allmänheten till Framtidsforum för en bredare dialog om Örnsköldsviks framtid.

Partnerskapets vision för Örnsköldsviks framtid:

”Vi bygger bäst tillsammans!

År 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.”


Hur tillsätts partnerskapet?

Partnerskapets deltagare tillsätts i en öppen process där organisationer i Örnsköldsvik får föreslå representanter från de sfärer som bedöms viktiga för Örnsköldsviks utveckling. Det är sedan kommunalrådet och oppositionsrådet som gemensamt bestämmer vilka av de nominerade som ska ingå i partnerskapet.

Antalet deltagare är begränsat vilket gör att det är extra viktigt att skapa bredd i gruppen och tillföra olika perspektiv i arbetet. Som deltagare i Partnerskapet representerar man inte en organisation, bransch eller tillhörighet, utan en hel sfär. Ett exempel är att Örnsköldsviks industrigrupp och Handelskammaren nominerat personer som ska representera större exporterande företag i Örnsköldsvik.

Partnerskapet har inte något formellt beslutsmandat för Världsklass ekonomi och verksamhetsledning. Men ger riktning för sådana beslut som tas i enlighet med kommunens delegationsordning. Eftersom arbetet bygger på att utveckla platsen tillsammans, finns grupperingar med representation från platsen Örnsköldsvik med i arbetet på alla nivåer, i partnerskapet, i den operativa ledningen och i varje enskilt projekt och satsning.

Nuvarande deltagare i Partnerskapet

Sidan uppdaterades

2019-11-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Per Nylén
Kommunstyrelsens ordförande
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind
Oppositionsråd
Skicka e-post