2016 - Året som gått med
Världsklass Örnsköldsvik

2016 har varit ett uppstartsår för Världsklass Örnsköldsvik, en tid då vi tagit fram en ny struktur och nya arbetssätt. Det är glädjande att se att det fortsatt finns ett stort engagemang och en vilja att utveckla Örnsköldsvik!

Vi har under året arbetat för att så många som möjligt ska få information om vad Värdsklass Örnsköldsvik är och insyn i den omvärldsanalys som arbetet utgår från. Mer än 650 personer har kommit till våra öppna informationsträffar eller deltagit vid workshops vi lett i befintliga gruppkonstellationer. Vi har också funnits med i andra mötessammanhang, bland annat med projektet Bygd & Stad i balans och andra branschnätverk i näringslivet.
.


Medfinansierade projekt och satsningar

Under året har Världsklass Örnsköldsvik medfinansierat 24 projekt och förstudier som möter Örnsköldsviks utmaningar. Bakom projekten står 31 organisationer och runt dessa finns ytterligare aktörer och organisationer som på olika sätt varit engagerade i att driva projekten. Utöver detta har ett antal frågor och ansökningar kommit in som inte gått vidare till medfinansiering. Det här är för oss ett kvitto på att viljan att vara med och utveckla Örnsköldsvik är stor.

Utmaningen "Hitta rätt kompetens" är den som under året samlat flest projekt under sig. Det är också dessa projekt som beviljats störst del av årets ekonomiska resurser. Andra utmaningar med många satsningar under året är "Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap", Skapa ett attraktivt utbud" och "Tillvarata ny befolkning".
Här kan du läsa mer om de olika projekt och satsningar som varit igång under året.

 

Organisering

Partnerskapet för Världsklass Örnsköldsvik är en grupp som bildats för att föra ett långsiktigt, strategiskt samtal om platsens utveckling och framtid.

Partnerskapet anger riktningen för det operativa arbetet. I gruppen finns representanter för flera av platsens sfärer; näringsliv, offentlighet, stad, landsbygd, civilsamhälle och föreningsliv. Varje år kommer Partnerskapet att bjuda in till ett Framtidsforum för alla som vill diskutera och kreera kring temat Örnsköldsviks framtid och utveckling.

På den operativa nivån finns en ledningsgrupp som är rådgivande för de beslut som fattas på delegation inom kommunorganisationen. Partnerskapet och ledningsgruppen har även uppdraget att vara budbärare och ambassadörer för utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik.
Här kan du läsa mer om Partnerskapet

Idéslussen

Under året har Världsklass Örnsköldsvik upprättat en idésluss. Den är ett arbetssätt för att samla människor med utvecklingsidéer som möter utmaningarna och som man vill genomföra gemensamt. Syftet är att öka idégenereringen i Örnsköldsvik men också att fler utvecklingsidéer för platsen ska komma till ett genomförande.

Ideslussen erbjuder:
• Processledning och coachning
• Möjlighet till finansieringsstöd
• Tillgång till och utveckling av nätverk
• Utveckling av idéer och skapande av nya

Kopplat till idéslussen finns ett antal processledare. Deras roll är att vara stödfunktion för organisationer och personer som kommer med idéer kopplat till Örnsköldsviks utmaningar. Processledarna finns med som ett stöd för idébärarna fram till ett genomförande och ska inte vara drivande under idéfasen.
Här kan du läsa mer om Idéslussen

Örnsköldsviks platsvarumärke

Under året har mer än 250 personer varit med och bidragit med sin bild av Örnsköldsvik. I december avslutades arbetet med att analysera råmaterialet. Analysen har bland annat resulterat i tre värden som är de som främst ska framhållas när man berättar om eller marknadsför platsen Örnsköldsvik. Dessa värden kallas profilbärare och de är:
• Skaparkraft
• Storslagen natur
• Gott och aktivt liv

Under våren utformas en digital verktygslåda för marknadsföring, som blir tillgänglig för alla att hämta material ur. I verktygslådan kommer det att finnas filmer, bilder, texter och en grafisk profil för Örnsköldsvik.

Nytt utseende

Som en del av uppstartsåret har Världsklass Örnsköldsvik också fått ett nytt utseende. Det nya uttrycket karaktäriseras av en guldgul accentfärg som står för ansatsen i Världsklassarbetet - att alltid sikta lite högre och vilja lite mer för Örnsköldsvik.
Runt årsskiftet sker en successiv omställning på 
hemsidan och på facebooksidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2018-05-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Mer information

Här kan du läsa eller skriva ut om året som gått i pdf-versionPDF