Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Smart City Örnsköldsvik

Vad är en smart stad?
En smart stad (smart city) är en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre. För invånarna, för besökarna och för näringslivet. I den smarta staden skapas hela tiden nya smarta tjänster som gör staden ännu bättre. Vägen dit byggs av innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Men även en resa mot att bli mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. En smart stad är en hållbar stad. Den smarta staden möjliggörs genom uppkoppling, data som är tillgänglig för allmänheten, it-plattformar som kan kommunicera med varandra, sensorer och annan teknik. I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov.

"En smart hållbar stad är en innovativ stad som använder informations- och kommunikationstekniker (IKT:er) och andra medel för att förbättra livskvaliteten, effektiviteten hos stadsfunktioner och tjänster och konkurrenskraften, samtidigt som den säkerställer att den uppfyller nuvarande och framtida generationers behov med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter."

(Beskrivning från UNECE and ITU, October 2015)

Hur fungerar det?
Möjliggöraren för det ”smarta” i smarta städer är användningen av informations och kommunikationsteknologier (IKT) som sammankopplar sociotekniska system, sektorer och infrastrukturer. ”smart” innefattar även stadens mänskliga kapital och sammankopplingen och kommunikationen mellan medborgare och styrande/ beslutsfattare så att staden blir en öppen arena för samskapande och innovation. De många sammankopplingarna som sker med hjälp av IKT i en smart stad bygger på flödet av data. En smart stad samlar ständigt in information om sig själv genom sensorer och system, som sedan transmitteras och slutligen analyseras. Programmerare kan sedan utveckla datadrivna applikationer, till exempel en vägskylt som kan informera om väglag och hastighets rekommendation i realtid. Motorn i den smarta staden är därför datan.

Under det senaste tiden har Världsklass Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun samlat intressenter kring att utveckla den smarta staden Örnsköldsvik - Smart city Örnsköldsvik. Idag pågår många enskilda initiativ, men Örnsköldsvik saknar en tydlig struktur och samverkansplattform för hur staden kan bli en smart stad. Därför avses ett större utvecklingsprojekt genomföras med extern finansiering för att driva på arbetet framåt.

En förstudie har gjorts för att förbereda Örnsköldsvik för en flerårig satsning.

Parallellt med detta pågår även tre pilotprojekt som handlar som trygghet, sensorer och delningsekonomi.

Målbild

”Den smarta staden Örnsköldsvik upplevs harmonisk och inkluderande, driver innovativ utveckling av digitala lösningar som förenklar vår vardag. Örnsköldsvik är ett smart nav med mod och stark samverkan – för miljö och för människorna.”

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post