Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Inflyttningssatsning på Örnsköldsviks landsbygd

De fyra BYGDSAM-områdena; GFG-BYGDSAM, BYGDSAM Nätradalen, BYGDSAM Anundsjö och BYGDSAM Gideälvdal kommer i ett gemensamt projekt jobba för att öka inflyttning till Örnsköldsviks landsbygd. Inom ramen för detta projekt kommer man bland annat att skapa en modell lokala boende-grupper på Örnsköldsviks landsbygd och initiera ett antal boendegrupper i bygderna. Man kommer även att jobba med ödehusinvetering samt utskick till och kontakt med potentiella inflyttare.

Projektet pågår under 2020 - 2021 och Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar projektet utifrån Örnsköldsviks vision om en stark befolkningstillväxt.

Sidan uppdaterades

2020-07-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Åsa Ringlöv
070-634 97 00
Skicka e-post