Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Entreprenörsarena

- En plantskola för unga entreprenörer

Örnsköldsviks kommun ska i samarbete med bl a Nyföretagarcentrum, HK Destinationsutveckling och Q4 erbjuda gymnasieelever som intresserar sig för entreprenörskap att söka till Entreprenörsarena för att testa driva affärsverksamhet i en kontrollerad miljö. Konceptet kan beskrivas som en praktisk entreprenörsutbildning där unga får inflytande och ansvar över fysiska platser.

Målsättningar med Entreprenörsarena
• Uppmuntra till företagsamhet
• Ge unga ansvar och inflytande i utvecklingsfrågor
• Öka attraktionen för Örnsköldsvik, Höga Kusten
• Öka intresset för friluftsliv och turism
• Få unga ambassadörer för platsen Örnsköldsvik
• Bemannade allmänna platser
• Regelbunden skötsel av allmänna platser
• Skapa ett entreprenörellt alternativ till sommarjobb
• Billigare drift av anläggningar

Satsningen medfinansieras av Världsklass Örnsköldsvik utifrån utmaningen: ”Hitta rätt kompetens för jobben” samt att projektet bidrar till att nå målet "Fler och lönsammare företag."


Sidan uppdaterades

2020-07-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Dennis Thydell
Örnsköldsviks kommun
072-246 82 70
Skicka e-post