Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Omvärldsanalys för Örnsköldsvik

Foto: P-O Sedin

Världsklass Örnsköldsvik utgår från den omvärldsanalysPDF för Örnsköldsvik som tas fram och uppdateras i början av varje år. I arbetet med omvärldsanalysen tittar man på större megatrender och trender i omvärlden. När dessa trender speglas mot ett lokalt nuläge framträder ett antal utmaningar för platsen. Dessa utmaningar ger riktning för det gemensamma utvecklingsarbetet och blir en grund för prioriteringar av satsningar och resurser.

Trendunderlagen i analysen samlas in genom Utblick-workshops där olika grupper skapar gemensamma kartbilder över trender i omvärlden och tillsammans värderar dess konsekvenser. Utblicks-workshops genomförs med representanter från näringslivet, föreningslivet, och offentliga aktörer så som kommunen. Men även andra grupperingar som exempelvis ungdomsgrupper och studieförbund deltar.

I samband med den årliga revideringen av omvärldsanalysen kompletteras trendunderlagen från alla workshops med andra analyser från bland annat myndigheter, regering och privata aktörer.

Arbetssättet runt omvärldsanalysen är utvecklat av Världsklass Örnsköldsvik och har tillämpats sedan 2016. Om du vill veta mer om omvärldsanalysarbetet eller själv vill delta i en utblicks-workshop så är du välkommen att kontakta Världsklass Örnsköldsvik.

Omvärldsanalys Örnsköldsvik 2020PDF

Se Johans presentation under Framtidsforum 2020:


Vad är en omvärldsanalys? Johan Eklund, Frida Knutsson och Clas Engström berättar vad en omvärldsanalys är, vad den fyller för funktion och hur den tas fram


Urval utmaningar – vad är en utmaning?

För att en utmaning ska lyftas fram och sätta riktning i utvecklingsarbetet ska den påverka platsen Örnsköldsvik inom flera olika områden. En utmaning ska vara av en sådan betydelse att samhälle och företag går miste om möjligheter om den förbises, eller att den orsakar oplanerade och skenande kostnader eller på annat sätt en negativ samhällsutveckling.

Örnsköldsviks utmaningar

Följande nio utmaningar kommer att påverka Örnsköldsviks utveckling i stor omfattning under de kommande åren. Utmaningarna presenteras utan inbördes rangordning. Läs mer om utmaningarna.

  • Agera klimatsmart
  • Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap
  • Mer samarbete med omvärlden
  • Bygga konkurrenskraftig infrastruktur
  • Skapa tillit, öppenhet och dynamik
  • Utveckla ett attraktivt utbud
  • Ta det digitala språnget
  • Hitta rätt kompetens för jobben
  • Mer redo för det oväntade

             

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post