Så mycket mer - musikaliska möten

Föreningen Vardagsrummet i Örnsköldsvik ska tillsammans med studieförbundet Bilda arrangera musikaliska möten under hösten 2018 med ambitionen att lägga grunden för en ny långsiktig verksamhet.

Upplägget är att samla musiker, svenskar och nysvenskar, som gruppvis övar in en i förväg given låt och tolkar den på ett valfritt sätt. Alla grupper samlas sedan på kvällen i Vardagsrummets lokal för att spela upp sina låtar för varandra och inbjuden publik. Konserten och medverkan i aktiviteten är gratis. Arbetet sker i grupper där deltagarna inte känner varandra sedan tidigare.

Syftet med aktiviteten är att varje individ ska ha möjlighet att bredda sitt kontaktnät. Detta inte minst för att att det finns nysvenskar som är musiker men som saknar kontaktnät. Tanken är att detta kan vara ett sätt att hjälpa dem in i sammanhang och relationer med andra musikutövare i Örnsköldsvik.

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar aktiviteten utifrån utmaningen Skapa öppenhet och dynamik.

Sidan uppdaterades

2018-11-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Niclas Lundin
Ordförande i Vardagsrummets styrelse
Skicka e-post