RESENS - regional utveckling och samhällsentreprenörskap Norge-Sverige

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Målet är att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.

Mittuniversitetet och Norduniversitetet leder projektet under 2016-2018 som i huvudsak finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar projektet utifrån utmaningen Ökad kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Inom ramen för projektet kommer Örnsköldsviks kommun att sammanställa de initiativ och företag som finns i kommunen som är kopplade till sociala företag och samhällsinnovation. Utifrån sammanställningen och den kunskap projektet ger identifieras eventuell förbättringspotential inom området. Örnsköldsviks kommun deltar och bidrar till kunskapshöjande insatser inom ramen för RESENS. 

Läs mer om RESENS här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2018-03-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Örnsköldsviks kommun
Utvecklingsstrateg
0660-88 631
Skicka e-post

Jan Nyman
Örnsköldsviks kommun
Näringslivsutvecklare
0660-88 816
Skicka e-post

Hemsida ARKNATlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster