Medborgardriven och digital stadsutveckling

Fastighetsägarna, Cesam och Örnsköldsviks kommun har tillsammans skapat Sveriges första digitala plattform för medborgardriven stadsutveckling. En helt ny webbsida lanseras där medborgare har möjlighet att boka ett antal offentliga platser och privata innergårdar.

Via hemsidan taplatsiovik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ges en överblick av ett urval platser som tydligt beskrivs och visualiseras. Det förenklade bokningsförfarande innehåller även praktisk information i form av checklistor och länkar till nödvändiga tillstånd från kommun och Polis.

Förutom att skapa utrymme för liv i stadskärnan är tanken att förenkla möjligheten till att testa nya verksamheter, lansera nya produkter, arrangera events, aktiviteter eller utställningar i en kreativ miljö. Platserna ska även kunna nyttjas av privatpersoner som exempelvis kan arrangera loppis eller bjuda in vänner fira din födelsedag på ett nytt och roligt sätt.

För att få engagemang hos medborgare att skapa aktivitet och liv i staden behöver tillgängligheten förenklas. Som ett nästa steg hoppas projektägarna därför att man ska kunna komplettera med vakanta butikslokaler för pop-up-verksamhet eller andra aktiviteter.

Projektet medfinasieras av Världsklass Örnsköldsvik och möter utmaningen "Skapa ett attraktivt utbud".

Sidan uppdaterades

2018-12-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Christina Friberg
Fastighetsägarna
070 - 349 91 25
Skicka e-post