Digilots Örnsköldsvik

Detta projekt tar avstamp i den stora samhällsomvandling som sker just nu som en följd av nya tekniska möjligheter och förändrade beteendemönster. Det vi ser nu är att digitaliseringens framfart växlar upp till en helt ny nivå vilket innebär att många branscher står inför radikala skiften under de kommande åren. Fokus behöver läggas på värdeskapand e och vad som ska levereras vilket i sin tur ger möjligheten att förändra sin produktion i grunden, det vill säga hur företag i framtiden ska leverara värde till sina kunder.

Under hösten 2017 och våren 2018 har 27 små och medelstora industri eller industrinära företag deltagit i seminarium, workshops och individuell coachning. I filmen om projektet kan du ta del av några av företagens erfarenheter.

Världsklass Örnsköldsvik medfinasierar projektet utifrån utmaningen Ta det digitala språnget.

Sidan uppdaterades

2018-06-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sara Rudälv
Projektledare/Digital rådgivare
070-568 95 49
Skicka e-post