Demokratiutbildning

Studieförbundet Vuxenskolan ska tillsammans med Mångkulturellt centrum arrangera en demokratiutbildning för nysvenskar. Utbildningen ska innehålla en kombination av föreläsningar, studiecirklar och en avslutande partidebatt på lätt svenska.

Syftet är att sprida information om begreppet demokrati, vad det betyder och vilken betydelse demokrati har för det svenska samhället. En viktig del i utbildningen är också att berätta om det kommande valet, hur ett val går till samt sprida information om de olika politiska partierna, vad de står för och deras ideologi.

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar utbildningen utifrån utmaningen Skapa öppenhet och dynamik. Projektet bidrar också till att nå målet Ett mer inkluderande samhälle.

Sidan uppdaterades

2019-03-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vivi-Anne Olsson
Studieförbundet Vuxenskolan
Skicka e-post