Pågående projekt

Här kan du se projekt, satsningar och förstudier som just nu genomförs och medfinansieras av Världsklass Örnsköldsvik. Gemensamt för alla är att de drivs i samverkan mellan flera aktörer och att de på något sätt möter någon av de utmaningar som Örnsköldsvik står inför samtidigt som de bidrar till att nå målen för Örnsköldsviks utveckling.

Projekt och satsningar som möter målen för Örnsköldsviks utveckling


Stark framtidstro


Fler och lönsammare företag


Ett mer inkluderande samhälle


En plats för mer kreativitet


Mer klimatsmart


Sidan uppdaterades

2020-07-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Mer information

Utvärdering och uppföljning

När projektet avslutas ska en slutrapport lämnas in. En mall för slutrapportPDF finns här och kan användas som stöd.

En webbenkät skickas även ut till ansvariga i projektet för att utvärdera och samla in erfarenheter.