Projekt för att utveckla en integrationsplattform i Örnsköldsvik

Elimkyrkan, Svedjeholmskyrkan och Missionsförsamlingen i Långviksmon ska tillsammans med det sociala företaget Växthuset Människan arbeta fram underlag och göra en ansökan hos Allmänna arvsfonden om ett 3-årigt projekt för att utveckla en integrerande plattform i Örnsköldsvik.

Mål och syfte med plattformen är i första hand att underlätta för nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället, genom att ge målgruppen de förutsättningar som behövs inom olika områden. Målgruppen för verksamheten är nyanlända barn och unga i Örnsköldsviks kommun, upp till ca 25 år samt personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar.

Världsklass Örnsköldsvik medfinasierar arbetet med att göra en ansökan hos Allmänna arvsfonden utifrån utmaningen "Hitta rätt kompetens för framtida jobb".


Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2018-11-06

 Kontakta oss

Christer Andersson
Växthuset Människan AB
Tel: 070-559 02 26