Du är här:

Skattesatser

Du betalar skatt till stat, kommun och landsting, beroende på hur mycket du tjänar. Om du är medlem i Svenska kyrkan betalar du en avgift även dit.

2019 är skattesatsen i Örnsköldsvik 33,73 procent, fördelat på 22,44 i kommunal skatt och 11,29 i landstingsskatt.

Skatten du betalar, exklusive statlig del, omfattar utdebitering från kommun och landsting. Till Svenska kyrkan betalas en begravningsavgift och om du är församlingsmedlem betalas också en kyrkoavgift. 

Hur mycket av din inkomst går till Örnsköldsviks kommun?

Alla medborgare som är skrivna i kommunen 1 november bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år. I Sverige finns ett inkomstutjämningssystem där kommuner med högre inkomster bidrar till kommuner med lägre inkomster. Totalt har Örnsköldsvik något lägre inkomster än genomsnittet i riket.

Vid en inkomst över 22 107 kr per månad fördelas överskjutande del till övriga kommuner och vid en inkomst som är lägre så bidrar övriga kommuner. Tabellen nedan visar exempel på hur mycket som går till Örnsköldsviks kommun vid olika inkomstnivåer.

Tabell

Modellen är något förenklad då det mellan Sveriges kommuner också finns ett kostnadsutjämningssystem som inte beaktas här. Kostnadsutjämningssystemet innebär att kommuner som förväntas ha högre kostnader för kommunal verksamhet utifrån struktur, exempelvis ålder och sociala faktorer, får bidrag av de kommuner som förväntas ha lägre kostnader. Det beror till exempel på att barn och äldre förväntas nyttja mer kommunal verksamhet än de i arbetsför ålder. Örnsköldsvik har till exempel högre andel äldre än genomsnittskommunen och är därför bidragstagare i kostnadsutjämningssystemet.

Klicka här för att se hur mycket av din inkomst som går till kommunen (skatt+ inkomstutjämning) och även hur mycket som används till olika verksamheter.

Sidan uppdaterades

2019-05-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post

Mer information

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se den aktuella skattesatsen för alla Sveriges kommuner.