Du är här:

Sök motion

Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare kan lämna motioner. En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras och är ett sätt för ledamöter att få upp ett ärende i kommunfullmäktige.

Inkomna motioner behandlas och utreds av berörda nämnder och beslutas av kommunfullmäktige. Nedan kan du läsa de motioner och svar som kommit in sedan 2010.

På dessa sidor kan du läsa de motioner med svar som lämnats in sedan 2010. I vissa fall har inte motionen hunnits besvaras och då saknas svar, detta läggs upp så fort det blir klart. Målet är att en motion ska besvaras inom 6 månader från att den lämnats in.  

Administration

Demokrati och jämställdhet

Fritid, föreningar, kultur och sport

Infrastruktur och fastigheter

Juridik och upphandling

Klimat, energi, miljö och natur

Kollektivtrafik

Kost, livsmedel och jordbruk

Näringsliv, innovation, landsbygd och IT

Personalpolitik och arbetsmiljö

Skola och utbildning

Vård och omsorg

Sidan uppdaterades

2018-10-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anna Thors
Utredningssekreterare
0660 - 88 140
Skicka e-post