Du är här:

Kontaktcenter och övriga kontaktvägar

Enklast når du kommunen via kontaktcenter. Kontaktcenter svarar på frågor om kommunens alla verksamheter. Kommunvägledarna vid kontaktcenter har bred kunskap och hjälper dig få ditt svar direkt eller vägleder dig vidare till rätt person eller funktion. De kan hjälpa dig felanmäla eller förklara hur du använder kommunens webbsida och e-tjänster. Kontaktcenter kan du ringa, e-posta eller besöka.

Mer om vad kontaktcenter kan hjälpa dig med 

Ring oss

0660 - 880 00

måndag - fredag 07:30 - 16:15


Behöver du hjälp i din telefonkontakt med kommunen är du välkommen att använda dig av tjänsten teletal.

Skriv till oss

Skicka e-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se

E-post för försändelser från andra myndigheter skickas till kommunen@ornskoldsvik.se

Det går också bra att skicka e-post till respektive förvaltning.

Information om kommunens förvaltningar

Vet du namnet på den du vill skicka e-post till på Örnköldsviks kommun kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@ornskoldsvik.se.

Skicka brev:

Örnsköldsviks kommun
891 88 Örnsköldsvik

Besök oss

Stadshuset Kronan

Järnvägsgatan 6

Måndag - fredag 07:45 - 16:15 (sommartid)

Du hittar kontaktcenter i receptionen på entréplan

Nygatan 16

Måndag - fredag 07:45 - 11:30, 12:30 - 15:45 (sommartid)

I receptionen på plan 1 får du hjälp med frågor om vård och omsorg (socialtjänst), individ- och familjeomsorg

Språk

Kontaktcenter kan hjälpa till på svenska, engelska, arabiska och finska.


Dialog och synpunkter

Det finns flera sätt att framföra idéer och synpunkter om sådant som rör kommunens verksamhet och utveckling. Hitta sätt att kontakta politiker, lämna förslag eller felanmäla.

Organisationsnummer

Örnsköldsviks kommuns organisationsnummer:
212000–2445

Ring oss på 0660-88000

Du kan ringa oss på 0660-88000 om du har frågor om kommunens verksamhet och service.

Våra kommunvägledarna är specialister inom olika områden, därför får du välja vilken typ av verksamhet ditt ärende gäller när du ringer till oss.

Behöver du hjälp i din telefonkontakt med kommunen är du välkommen att använda dig av tjänsten teletal.

Besök oss på Nygatan 16 eller Järnvägsgatan 6

Du kan besöka vårt kundcenter på Järnvägsgatan 6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i stadshuset Kronan eller stadshuset på Nygatan 16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos oss kan du bland annat få hjälp att fylla i blanketter, hämta informations­material och få svar på de vanligaste frågorna.

Du kan också låna dator och söka infor­ma­tion eller använda kommunens e-tjänster.

Du är välkommen att skriva till oss via e-post, genom att fylla i vårt kontaktformulär eller per post.

Försök att vara så detaljerad som möjligt när du skriver till oss. Beskriv ditt ärende - till exempel genom att ange vilken skola, boende eller adress ditt ärende gäller. Glöm inte heller att ange dina kontaktuppgifter om du vill ha svar från oss. Självklart kan du även välja att vara anonym.

E-post

Skicka e-post till oss på kundcenter@ornskoldsvik.se. Om det gäller känsliga uppgifter använder du i stället vårt formulär här nedan.

E-post för försändelser från andra myndigheter skickas till kommunen@ornskoldsvik.se

Det går också bra att skicka e-post till respektive förvaltning.


Bildningsförvaltningen: bildning@ornskoldsvik.se

Kommunledningsförvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se

Konsult- och serviceförvaltningen: konsultservice@ornskoldsvik.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Välfärdsförvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se


Information om kommunens förvaltningar

Vet du namnet på den du vill skicka e-post till på Örnköldsviks kommun kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@ornskoldsvik.se.

Kontaktformulär

Du kan skriva till oss genom att fylla i vårt kontaktformulär. Du har också möjlighet att bifoga en fil som ärendet gäller..

Post

Du kan skicka vanligt brev till oss på följande adress:

Örnsköldsviks kommun
891 88 Örnsköldsvik

Posttjänster för dig med funktionsnedsättning
Du som exempelvis har en syn- eller rörelsenedsättning kan ta hjälp av någon av de posttjänster som Post- och telestyrelsen erbjuder när du ska skriva till oss.

Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan akuta fel på gator/parker/torg och lekparker vardagar 17.00 – 07.30 samt helg fredag 17.00 – måndag 07.30
Akuta fel som riskerar skada liv, hälsa eller större värden. Tfn: 0660-78750.

Ej akuta fel hänvisar vi till felanmälan via appen ”Ett bättre Örnsköldsvik”

Appen Ett bättre Örnsköldsvik - IOSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Appen Ett bättre Örnsköldsvik - Androidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemtjänst

Telefonnummer till hemtjänsten

Trygghetslarm
När du trycker på din larmknapp går larmet till Kommunens Alarmeringscentral (KAC). Ni kan då prata med varandra via larmets högtalare. KAC skickar då hjälp till dig. Kan du inte prata så skickas ändå hjälp. (De ser vem larmet kommer ifrån).

Särskilt boende
Kontaktvägar för att komma i kontakt med personalen på ett särskilt boende angående en anhörig. Gäller Vård- och omsorgsboende och korttidsboende

Boende gruppbostad
Kontaktvägar för att komma i kontakt med personalen i en gruppbostad angående en anhörig.


Social beredskap

Akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag. Avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och personer utsatta för våld i nära relation.

Vid akuta situationer, all tid utanför kontorstid, tfn: 0660-888 07.

Kommunala fastigheter (som förvaltas av kommunen)

Akut felanmälan efter kl 16:00 samt helger, tfn: 0660-787 50. (De kommunala verksamheter som är i förhyrda lokaler hos andra fastighetsägare än kommunen ska felanmäla enligt respektive fastighetsägares felanmälans rutin).


Ö-vikshem

Felanmälan allvarliga fel som inträffar efter kl 15.00:
Fastighetsjouren, tfn: 0660-29 93 65.
Exempel på akuta fel: stopp i avlopp, vattenläcka, trasig frys, hissen trasig eller att du låst dig ute.

För upplåsning krävs legitimation av lägenhetsinnehavaren. Vid upplåsning av vaktbolaget tillkommer även en upplåsningskostnad som du antingen kan betala kontant eller via Swish.


Vatten och avlopp

Felanmälan akuta fel vatten och avlopp dygnet runt
Tfn: 0660-330 330

Får du akuta avloppsproblem ska du alltid först kontakta Miva för att vi ska kunna konstatera om problemet är i det allmänna ledningsnätet eller i ledningen på din fastighet som du själv ansvarar för. Om du direkt anlitar privata avloppsrensningsfirmor och det visar sig att problemet är på det allmänna ledningsnätet kan vi tyvärr inte ersätta dina utlägg till avloppsrensningsfirman.


Felanmälan elavbrott

Vänd dig direkt till din tjänsteleverantör


Felanmälan fibernät

Vänd dig direkt till din tjänsteleverantör. Felanmälan görs direkt till din tjänsteleverantör.


Felanmälan fjärrvärme/fjärrkyla

Vänd dig direkt till din tjänsteleverantör.

Journummer övrig tid:0660-21 13 99


Felanmälan akuta fel på gator/parker/torg och lekparker vardagar 17.00 – 07.30 samt helg fredag 17.00 – måndag 07.30

Akuta fel som riskerar skada liv, hälsa eller större värden. Tfn: 0660-78750. Ej akuta fel hänvisar vi till felanmälan via appen ”Ett bättre Örnsköldsvik”

Appen Ett bättre Örnsköldsvik - IOSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Appen Ett bättre Örnsköldsvik - Androidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ring eller besök oss
Kontakta Kundcenter för att få hjälp med utskrifter i punktskrift:

Ring till Kundcenter på 0660-880 00.

Sidan uppdaterades

2019-06-10

Sidansvarig: