Du är här:

Smittskydd

Vid utbrott av smittsamma sjukdomar är det av stor betydelse med en snabb smittspårning och snabbt insättande av åtgärder för att förhindra vidare smitta. Utredningar sker i samarbete mellan miljö - och hälsoskyddsenheten, smittskyddsenheten samt länsveterinärerna på länsstyrelsen. Utredningarna ska präglas av samarbete, flexibilitet och snabbhet.

Ansvaret för patientåtgärder ligger på landstingets smittskyddsenhet medan kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har ansvaret för objektrelaterade åtgärder. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Exempel på objekt är livsmedel, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, ventilationsanläggningar och djur.

Sidan uppdaterades

2018-10-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Hälsoskydd:
Anders Lundström
Miljöinspektör
0660-887 28
Skicka e-post

Telefontid
mån 15:00 - 16:30

tis - fre 10:00 - 11:30

Livsmedel:
Eva Sundqvist
Miljöinspektör
0660-887 76
Skicka e-post