Du är här:

Hantering av döda djur

Beroende på vilket djurslag det gäller finns det olika bestämmelser för hur man får hantera döda djur.

Nedgrävning

Häst

Det finns speciella regler gällande nedgrävning av häst. Bland annat så krävs det att Miljö- och hälsoenheten godkänner platsen som hästen ska begravas på. Läs mer om nedgrävning av häst här.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att själv gräva ner döda sälskapsdjur (kräver tillstånd från fastighetsägaren). Nedgrävningen ska ske på ett sådant sätt att det inte skapar olägenhet för omgivningen. Det innebär bland annat att djuret ska grävas ner tillräckligt djupt för att andra djur inte ska kunna gräva upp graven. Man måste även säkerställa att det är ett tillräckligt avstånd till granntomter samt närliggande vattentäkter, vattendrag och andra känsliga objekt. Kontakta Miljö- och hälsoenheten om du är osäker. Till sällskapsdjur räknas även minigris och dvärgget.

Sjuka djur

Djur som misstänks ha en epizootisk sjukdom (exempelvis rabies, mul- och klövsjuka, mjältbrand eller svinpest) får inte grävas ner. Misstanke om sådan sjukdom ska anmälas till veterinär eller länsstyrelse. Även andra smittsamma sjukdomar kan kräva extra eftertanke vid val av nedgrävningsplats.

Kremation

Både sällskapsdjur och hästar kan kremeras om djurägaren väljer det. Ta kontakt med veterinär, de kan hänvisa till godkänd anläggning.

Lantbruksdjur

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2020-05-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör