Länk till startsidan

Luftkvalitet

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Naturvårdsverket, ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i kommunen och genomför mätningar på platser där det finns risk att höga värden uppstår. I Örnsköldsvik sker mätningar av luftkvaliteten varje år vid en mätstation som är uppsatt vid Centralesplanaden. Där mäts timvärden av kväveoxider, dygnsvärden av kvävedioxid och PM10 samt veckovärden av flyktiga organiska kolväten (VOC). Mätningen sker i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och är en del av deras urbanmätnät.

Under de senaste decennierna har en utveckling skett mot en bättre luftkvalitet i kommunen, allt eftersom utsläppen från de större industrierna kraftigt minskat. Trots det är mängden föroreningar i centrala Örnsköldsvik fortfarande inte tillfredställande. Det är framförallt den tunga trafiken som bidrar till luftföroreningar.

Då fordonstrafik är en stor källa till luftföroreningar kan vi alla hjälpa till att förbättra luften genom att göra smarta val i vardagen och resa hållbart.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)