Viktig information om coronapandemin

Elda majbrasor

För att få elda majbrasor på allmän plats behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.

Att tänka på vid eldning av majbrasa:

  • Majbrasan ska placeras på ängsmark. Det ska finnas hinder i form av väg, dike eller dylikt mellan brasan och intilliggande byggnad, luftledning samt gran- och tallskog.
  • Avstånd från brasan till byggnad ska vara minst 50 meter.
  • Avståndet til gran- och tallskog ska vara minst 25 meter.
  • Avståndet till luftledning ska vara minst 50 meter.
  • Under pågående eldning ska släckredskap som strilkannor och krattor finnas till hands. När brasan brunnit ner ska glöden släckas och området städas.
  • Brasan får endast bestå av ris och rent trä. Elda inte däck, hushållsavfall, impregnerat trä, målat trä och dylikt. Sådan eldning har en negativ påverkan på miljön och utsätter omgivningen för olika hälsorisker. Eldningsområdet ska städas från spik, metallbeslag etcetera när brasan brunnit ut.