Du är här:

Vi gör Örnsköldsvik

Vision: ”Vi bygger bäst tillsammans! År 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.”

Örnsköldsvik är vår gemensamma plats – och därmed också vår gemensamma möjlighet. Arbetet för att driva på utvecklingen i hela kommunen går under namnet Världsklass Örnsköldsvik. Det är en ständigt pågående process där vi tillsammans; näringsliv, föreningsliv, kommun och andra offentliga aktörer, antar utmaningar, hittar lösningar och skapar tillväxt.

Genom Örnsköldsviks omvärldsanalys vet vi vilka utmaningar som påverkar platsens möjligheter till utveckling. Vi har också bestämt oss för att anta dem inom ramen för Världsklass. Det är tillsammans vi lyckas. Därför vill vi inspirera dig, ditt företag, din förening eller organisation att komma med i arbetet framåt.

Välkommen med din skaparkraft, din energi och dina idéer!

Följ oss gärna på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Idéslussen- här gör du verkstad av goda idéer. Kanske har du redan idén, men behöver hjälp att bolla eller finansiera den? 


Läs mer

Här kan du hitta såväl pågående som redan genomförda projekt och satsningar inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik
Läs mer

 

För att nå visionen och målen för Örnsköldsviks utveckling finns fem mål framtagna.
Läs mer